Riskioptimit on yksityisomisteinen suomalainen vakuutusmeklariliike, joka toimii yritysten, julkisyhteisöjen vakuuttamisen ja riskienhallinnan asiantuntijana. Välitämme asiakkaillemme vakuutusratkaisuja kaikista kotimaisista vakuutusyhtiöistä. Vakuutusyhtiöitä, vakuutusmeklareita ja pankkeja valvoo Finanssivalvonta.

Luotettavaa ja ammattimaista vakuutuspalvelua sinun yrityksellesi jo vuodesta 2004 alkaen.

Mikä on vakuutusmeklari?

Meklarin tehtävät

Meklarin tehtäviin voivat asiakkaan toivomuksen mukaisesti kuulua kaikki vakuutusasiat tai toimeksianto voi koskea vain osaa, kuten esimerkiksi vahinkovakuutusturvan järjestämistä. Toimeksianto voi olla vain tietty kertaluonteinen tehtävä tai jatkuva vakuutusturvan hoito.

Meklarin velvollisuudet

Vakuutusmeklari huolehtii siitä, että asiakas ennen vakuutussopimuksen tekemistä saa vakuutustarpeensa arvioinnin ja vakuutuksen valitsemisen kannalta tarpeelliset tiedot. Erityistä huomiota meklari kiinnittää vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Toimeksiantosopimus

Asiakkaan valtuuttaessa meklarin hoitamaan vakuutusasioitaan, on asiakkaan ja meklarin laadittava kirjallinen toimeksiantosopimus, jossa määritellään vakuutusmeklarin tehtävät. Sopimus on erittäin tärkeä, sillä sen perusteella määräytyvät asiakkaan ja meklarin väliset oikeudet ja velvollisuudet sekä se, miten meklari voi edustaa asiakastaan suhteessa vakuutusyhtiöön.